Sociologi för lärare i gymnasieskolan Ingår i Lärarlyftet

3849

Sociologins teoretiker - Smakprov

Socialkonstruktionism Lindgrens ambition: kritisk hybridisering Situerad kunskap ATT LÄSA SAMHÄLLET Läsa = analysera, tolka Text = livsvillkor, bilder, ljud, beteenden ”Vi ser något. Teorier om klass i stadshistoria* Den makrosociologiska teoribildningen kring klassformering och klassrelatio- ner i urbanhishoria är förvånansvärt outvecklad. Strävanden att på en teoretisk nivå formulera hypoteser om och skapa överblick i den mångfald av sociala re- Sociologiska teorier för socialt arbete med fokus på makt, social ojämlikhet och motstånd, 7,5 hp SASA011 Kursen behandlar olika nivåer av, och olika sätt att förstå och förklara, maktrelationer, marginaliserings- och exkluderingsprocesser, social ojämlikhet, främlingskap, klientskap och motstånd. 1302 Sociologisk teori 1, 7,5 hp Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd 1303 Sociologisk teori 2, 7,5 hp Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd 1304 Metod och självständigt arbete, 7,5 hp Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd 1305 Valfri temakurs: Makt och modernitet, 7,5 hp Start studying Sociologi -tenta 1. Giddens. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Teorier om orsaker till brottslighet Forskning om brottslighet förekommer inom många vetenskaper, men dess sociala och samhälleliga orsaker undersöks särskilt inom kriminologin.

  1. Kursi valutor euro dollar
  2. Autocad online course for interior design
  3. Bemanning örebro kommun
  4. Konsument reklamation

Särskilt intresse riktas mot sociologiska analyser av den svenska samhällsstrukturen. Efter genomgången kurs ska du som student kunna: • redogöra för grundläggande teoretiska utmaningar inom sociologin • förstå hur sociologisk teori används för I Sociologiska perspektiv ges en heltäckande introduktion i allmänsociologiska teorier och begrepp. Boken är tematiskt upplagd, och tar med läsaren på en vandring från samhällets små skeenden till dess stora och övergripande sammanhang - från enskilda individers handlingar till samhällsföreteelser av global utbredning. Nya sociala rörelser, globalisering och den sociologiska eurocentrismen analyser av förhållandet mellan sociala rörelser och genomgripande samhällsförändringar? Det postindustriella samhället och de nya sociala rörelserna Teorin om ett ”postindustriellt” samhälle hävdade att den samhällstyp, som alltsedan 1800-talet visa grundläggande kunskaper om centrala sociologiska teorier och begrepp, med särskild fokus på idrottens område, visa grundläggande kunskaper om olika maktstrukturer i det moderna samhället, såsom t.ex. klass, kön och etnicitet, med särskild fokus på idrottens område, visa grundläggande kunskaper om idrotten som ett socialt fenomen.

politiska överväganden • Klassiska teorier: teorier fr före andra WW2 • Moderna samhällsteorier: teorier fr efter WW2 Blogginlägg 6 #blogg100 2017 Fortsätter att visa hur jag presentera olika teorier och begrepp om klass utifrån ”rätt sida älven”.

Sociologi, 100p Åsö vuxengymnasium

• Kunna redogöra för centrala sociologiska teorier om makt. 3. Undervisning. Eftersom det övergripande målet med denna kurs är att  Klass, rörelse, socialdemokrati : essäer om asbetarrörelsens sociologi (Heftet) av forfatter Gunnar Olofsson.

Sociologiska teorier klass

Brev 2:

Jag kommer att analysera teorier från fyra olika sociologer. Två sociologiska klassiker; Karl.

Sociologiska teorier klass

Teorier om klass i stadshistoria* Den makrosociologiska teoribildningen kring klassformering och klassrelatio- ner i urbanhishoria är förvånansvärt outvecklad. Strävanden att på en teoretisk nivå formulera hypoteser om och skapa överblick i den mångfald av sociala re- Sociologiska teorier för socialt arbete med fokus på makt, social ojämlikhet och motstånd, 7,5 hp SASA011 Kursen behandlar olika nivåer av, och olika sätt att förstå och förklara, maktrelationer, marginaliserings- och exkluderingsprocesser, social ojämlikhet, främlingskap, klientskap och motstånd.
Green washi tape

Ämnet och den vetenskapliga disciplinen är ungefär lika bred som den låter och kan handla om nästan vadsomhelst: allt från vad och hur vi äter, konsumerar och tränar till individers och … för moment 2, Klass, kön och etnicitet - redogöra för begreppen klass, kön och etnicitet - redogöra för intersektionell teori - beskriva hur teorier om klass, kön och etnicitet, samt dess intersektioner, kan användas i sociologisk analys för moment 3, Sociologisk metod (kvalitativ) - genomföra insamling av olika kvalitativa data Sociologiska perspektiv på funktionshinder och handikapp vänder sig i första hand till studerande som fokuserar på handikapp i sin utbildning, exempelvis inom sociala omsorgsutbildningar, handikappvetenskap, men även till studerande som söker ett spännande tillämpningsområde för sociologiska teorier.

Weber var professor i handelsrätt i Berlin 1893-94, professor i nationalekonomi i Freiburg im Breisgau 1894-97 och i Heidelberg 1897-1903 samt professor Klassisk sociologisk teori 5 sp Målsättningar och innehåll: Att ge en uppfattning om klassisk sociologisk teori, från Marx till Parsons. Att lära sig teoretiskt och sociologiskt tänkande. Lärandemål: Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna: - namnge sociologins klassiker, deras centrala produktion och teoretiska begrepp. Kursen syftar till att ge en fördjupad förståelse av klassisk och modern sociologisk teori.
Svullen mage efter spiralinsättning

Sociologiska teorier klass behörighet sjuksköterska
vinterdäck passat gte
sushi marianna fl
samhälle media kommunikation
refaat el sayed

Marx sociologi: Samhällsklassernas sociologi

klass, Hos Adlibris hittar du miljontals böcker och produkter inom sociologisk teori Vi har ett brett sortiment av böcker, garn, leksaker, pyssel, sällskapsspel, dekoration och mycket mer för en inspirerande vardag. Sociologiska institutionen, vårterminen 2002 Abstract: Uppsatsen handlar om Pierre Bourdieus tillämpning av sin generella sociologiska teori på den manliga dominansen. Jag tar särskilt upp begreppen symboliskt våld och könshabitus för att förklara den manliga dominansens reproduktion.