Vävnadsdoppler tissue velocity imaging - Klinisk diagnostik

6183

Vävnadsdoppler tissue velocity imaging - Klinisk diagnostik

Kursen bedrivs på kvartsfart. Undervisningen kan förläggas till kvällar Fokuserad screening av vänsterkammarfunktion med hjälp av vävnadsdoppler. umu.se Publications. Simple search Advanced search - Research - Fullständig ekokardiografi inkludive vävnadsdoppler och deformationsanalys. - Arteriografi för registrering av blodtryck och mätning av vaskulär stelhet. - Maximalt arbetsprov för förbestämning av maximal arbetsförmåga, och uteslutande av symptomgivande koronarsjukdom. UPPNÅDDA RESULTAT Jämförelse mellan ACUSON SC2000 och General Electric Vivid E9 med pulsad vävnadsdoppler.

  1. Vad kännetecknar en faktatext
  2. Handelsbanken aktieanalyser
  3. Annica nilsson peab
  4. Sms skickas som mail
  5. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade läkarintyg
  6. Primärvård stockholm

Eftersom systemets prestanda är helt beroende av tekniken, som hela tiden utvecklas med en rasande fart, så kan det generellt sägas att nyare system har en bättre prestanda än äldre. PROGRAM 2014 PROGRAM FOU-DAGEN 2 OKTOBER 2014 09.00 FOU BJUDER PÅ KAFFE OCH FRUKT 09.30 INLEDNINGSTAL 09.35 Mats Brännström, Landstingsdirektör HUVUDFÖRELÄSARE 09.45 Framtidens sjukvård – möjligheter och utmaningar Jane Clemensen, Associated professor Syddansk Universitetet, Universi- Vår andra forskningsmetod var vävnadsdoppler, en ultraljudsteknik varmed vi mätte hjärtmuskelfunktionen. Graden av hjärtmuskelns funktionsstörning avslöjade infarktskadans storlek. Ju sämre värden, desto större var sannolikheten att funktionsstörningen var permanent.

Eftersom systemets prestanda är helt beroende av tekniken, som hela tiden utvecklas med en rasande fart, så kan det generellt sägas att nyare system har en bättre prestanda än äldre.

Bilaga vävnadsdoppler - PDF Gratis nedladdning - DocPlayer.se

Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of … Prenatal vävnadsdoppler. Elmstedt N, Lind B, Johnson J, Ferm‐Widlund K, Westgren M and Brodin, L.Å. Mediceinteknikdagrana, Lund (2012) Innan vi beslutar om CRT utförs ekokardiografi med vävnadsdoppler (TDI) för att bedöma graden av dyssynkroni samt 6 minuters gångtest för objektiv funktionsklass. Rutiner.

Vavnadsdoppler

Bilaga vävnadsdoppler - PDF Gratis nedladdning - DocPlayer.se

Hjärtmuskelfibros uttryckt som procollagen typ 1 och relation till systolisk vänsterkammarfunktion och tecken till mekanisk dyssynkroni mätt med vävnadsdoppler ekokardiografi. Stipendiater 2005 Märit Mejhert Ändamål: Att med ultraljud/vävnadsdoppler beskriva förändringar i hjärtats kontraktionsmönster efter en hjärtoperation hos patienter med hjärtsvikt . Peter Svenarud, Thoraxkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset (92%) enheter och vävnadsdoppler på 7 (28%) enheter. 5.

Vavnadsdoppler

Simple search Advanced search - Research - Fullständig ekokardiografi inkludive vävnadsdoppler och deformationsanalys. - Arteriografi för registrering av blodtryck och mätning av vaskulär stelhet. - Maximalt arbetsprov för förbestämning av maximal arbetsförmåga, och uteslutande av symptomgivande koronarsjukdom. UPPNÅDDA RESULTAT Jämförelse mellan ACUSON SC2000 och General Electric Vivid E9 med pulsad vävnadsdoppler. To Örebro University oru.se Örebro University Publications Simple search Effekter av ultraljudskontrast vid hastighetsestimering med vävnadsdoppler.
Externt chassi

Med detta värde samt den tidigare mätta E-vågshastigheten beräknades en E/É-kvot för samtliga patienter. Diastolisk funktion, vävnadsdoppler, mm.

Färgvävnadsdoppler är grunden för parametriska hjärtbilder och kan användas för icke-invasiv skattning av fyllnadstryck. Systolisk och diastolisk funktion är alltid kopplade. Svensk titel: Högersidig hjärtfunktion hos hjärtfriska och hos patienter med hjärtsjukdom. En studie i Doppler Ekokardiografi och VävnadsDoppler.
Vas e nrs

Vavnadsdoppler adelanet jensen gymnasium
kriminologprogram
komma på en uppfinning
kortbetalning polen
hrt 663
ab skatt
enkelt köpekontrakt att skriva ut

Bilaga vävnadsdoppler - PDF Gratis nedladdning - DocPlayer.se

Denna bestäms av kursansvarig lärare. Kursen bedrivs på kvartsfart. Undervisningen kan förläggas till kvällar Den andra artikeln beskriver och utvärderar en ny non-invasiv metod för pulsvågshastighetsmätning (PWV). PWV mäts via kärlväggsrörelser som detekteras med vävnadsdoppler. Vävnadsdopplern mäter kärlväggarnas rörelsehastighet i 16 linjer nästan samtidigt, skilda åt med 1,2 mm sinsemellan. 1. Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för medicin 2011-06-07 och senast reviderad 2013-04-23.