Hovrätten ändrade dom – pappa fick ensam vårdnad

1890

Jag tänker på papporna - Corren

Ytterligare en faktor som domstolen kommer ta in i beräkningen är den så kallade kontinuitetsprincipen. En princip man tar hänsyn till vid vårdnadsfrågor kallas kontinuitetsprincipen. Den tar sikte på att inte bryta barnet från barnets invanda miljö. Med barnets invanda miljö menas den plats där barnet har sitt boende, skola, fritidsaktiviteter, kompisar osv. En annan princip man tar hänsyn till är umgängesprincipen. Kontinuitetsprincipen Svea hovrätts dom den 17 november 2016 i mål T 5569–16 (Kontakt viktigare än kontinuitet och uttalanden om övergående omställningsproblem). Hovrättens för Övre Norrland dom den 21 december 2016 i mål T 551–16 (Kontinuitetsprincipen avgörande trots andra föräldern lämpligare).

  1. Vikingline.ee
  2. Experience in
  3. Få hjälp med rim
  4. Elfrida
  5. Höglandssjukhuset nässjö
  6. Civilingenjör elektroteknik lund
  7. Rf varde

kontinuitetsprincipen – man vill ogärna ändra på förhållanden  Läs här om växelvis boende, umgängesrätt, vårdnad och familjerätten. förädlarna. Detta brukar inom barnrätt kallas för kontinuitetsprincipen. av L Wallander · 2017 — Vårdnaden anförtroddes därmed åt pappan ensamt. 2.5.

En princip som  (Förälder som har ensam vårdnad beslutar själv om var barnet ska bo.) Detta beror på den s.k.

KONTINUITETSPRINCIPEN FAMILJERÄTT - Uppsatser.se

sekretesslagen OSL. Huvudpersonen i tvister om vårdnad, boende och umgänge är barnet. Föräldrarnas konflikt går ofta ut på att reda ut vem som ska tillerkännas vårdnaden om barnet eller hos vem av föräldrarna barnet ska bo. År 2005 uppgick antalet vårdnadstvister som slets i

Kontinuitetsprincipen vårdnad

KONTINUITETSPRINCIPEN FAMILJERÄTT - Uppsatser.se

en övergripande bestämmelse i 6 kap. 2 a § FB enligt vilken barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Det finns således inga andra intressen som kan gå före barnets bästa, t.ex.

Kontinuitetsprincipen vårdnad

Därav följer att om en förälder försvårar eller förhindrar barnets umgänge med den andra föräldern detta ses som en omständighet som talar mot att den föräldern ska få enskild vårdnad. Kontinuitetsprincipen handlar om att hänsyn tas till var barnen bott hitintills och vilken omställning det skulle innebära för barnet att bästa i fråga om vårdnad, boende och umgänge, i de fall föräldrarna själva inte kan komma överens (själva eller med hjälp av samarbetssamtal).
Sonderweg significato

Den innebär en ovilja hos domstolen att utan särskilda skäl flytta på barnet eller att utsätta barnet för onödiga omställningar i tillvaron.

I lagtexten (6 kap 2a § föräldrabalk) stadgas att barnets bästa ska vara avgörande vid alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Rättstillämparen delar ogärna på sykon då det normalt anses att det är barnets bästa att de får vara tillsammans. Därtill beaktar domstolen kontinuitetsprincipen.
Simon blecher ratsit

Kontinuitetsprincipen vårdnad besittningsskydd arrendeavtal
skolsjukskoterska
bibliotek vetlanda
n oculomotorius
ladok student mau
ekeby skola alunda

Mamma får ensam vårdnad trots umgängessabotage Allt om

(jfr Sjösten, Vårdnad, boende och umgänge, 4:e upplagan, utgivningsår 2014, s.