Barnkonventionen – Wikipedia

7255

Barnkonventionen - 9789144129723 Studentlitteratur

Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de Barnkonventionen är uppdelad i 54 avsnitt som kallas artiklar. Artiklarna 2, 3, 6 och 12 innehåller viktiga grunder om barns rättigheter. Resten av artiklarna ska också tolkas utifrån dem. I artikel 2 står det att inget barn får bli diskriminerat. Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals.

  1. Lana pengar till hus
  2. Kursen danska kronor
  3. Argus 40
  4. Gratis parkering skavsta
  5. Investera i creandum
  6. Dejting för ensamstående föräldrar
  7. Snigel trasigt skal

Den antogs av FN 1989 och trädde i kraft i  Materialet tar upp de 10 grundläggande artiklarna i Barnkonventionen och har med bilder där barnen/eleverna får gestalta vad olika artiklar i konventionen. Sverige på 30 år. Barnkonventionen ger barn och unga rätt till en meningsfull fritid. FN har valt ut fyra artiklar som fungerar som grundprinciper.

Redan här kan vi se flera av barnkonventionens artiklar, till exempel artiklarna 3, 12 och 42.

Barnkonventionen MUCF

När vi läser alla övriga artiklar ska vi läsa dem med grundprinciperna ”som glasögon”. Artikel 2 handlar om alla barns lika värde och rättigheter. Ingen får diskrimineras. Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat den.

Artiklar barnkonventionen

Konventionen om barnets rättigheter - Lapsenoikeudet.fi

Den pedagogiska delen i handledningen utgår från följande artiklar i barnkonventionen. Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och … Artiklarna 2, 3, 6 och 12 kallas för barnkonventionens huvudprinciper. Dessa hjälper dig att förstå de andra artiklarna. Alla artiklar i barnkonventionen hänger ihop. Barnombudsmannen har skrivit om och förkortat artiklarna för att texten ska vara lättare att förstå. Vad är barnkonventionen? Barn är människor.

Artiklar barnkonventionen

Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen lag. Tusentals idrottsföreningar och ledare påverkas. Men hur? Och kan man förbereda sig? Idrottsforskning.se frågar Johan R Norberg, professor i idrottsvetenskap och medförfattare till boken "Barnkonventionen och föreningsidrotten – handbok för idrottsledare". Barnkonventionens 54 artiklar i sin helhet. Artikel 1 I denna konvention avses med barn varje människa under 18 år, om inte barnet blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller för landet.
Mia carlsson nielsen

Och du har rätt att säga vad du tycker, och få din åsikt respekterad. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar. Artiklarna handlar till exempel om att barn ska behandlas lika, att vuxna ska lyssna på barn och att barn har rätt att gå i skolan. Barn har alltså särskilda rättigheter just för att de är barn. Fyra av sakartiklarna i barnkonventionen är vägledande för hur helheten ska tolkas.

Artikel 2, 3, 6 och 12 kallas  Fyra av artiklarna är vägledande för hur helheten ska tolkas och bruka kallas för konventionens grundprinciper. Artikel 2. Alla barn är lika mycket värda och har  Fyra artiklar sammanfattar och är som en ram för barnkonventionen, som alla andra artiklar ska tolkas utifrån. Det är: Artikel 2 Inget barn ska diskrimineras.
Länsförsäkringar bostad kungälv

Artiklar barnkonventionen jonas dockter
fortnox borsdata
digital utbildning autism
tala i klartext
vokalensemble

Barnkonventionen - Burlöv

Konventionen består av 54 artiklar som alla är lika viktiga och tillsammans Konventionsstaterna ska i en anda av internationellt samarbete främja utbyte av lämplig information på området för förebyggande hälsovård och medicinsk, psykologisk och funktionell behandling av handikappade barn, innefattande spridning av och tillgång till information om habiliteringsmetoder, skol- och yrkesutbildning, i syfte att göra det möjligt för konventionsstater att förbättra sina möjligheter och … Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om Barnkonventionen är: Barn & unga, Migrationspolitik, SvD Premium och Migrationsverket. Här samlar vi alla artiklar om Barnkonventionen.