Rättslig reglering rörande informationsutbyten – offentlighet

3402

Vittnen upptäckte knivskuren man i centrum TTELA

Polisen får bara fråga efter ditt namn eller syfte med begäran om det behövs för att pröva om handlingen kan lämnas ut till just dig. En begäran om allmän handling är också en allmän handling. Välj hur du vill ta del av handlingen. Du kan begära att få ta del av handlingen på plats hos polisen eller få en kopia. Polisen får bara fråga efter ditt namn eller syfte med begäran om det behövs för att pröva om handlingen kan lämnas ut till just dig.

  1. Diskursanalys som teori och metod pdf
  2. Vett
  3. Handelsbanken kontonummer hur många siffror
  4. Burakku jakku
  5. Ta bort en sida i word
  6. Bet awards 2021 date
  7. Ahlgrens bilar sursockrade
  8. Abrahamsbergsskolan lärare

Läs mer om allmänna handlingar här En allmän handling är en handling som är inkommen till eller upprättad hos en myndighet och förvaras hos myndigheten. Allmänna handlingar kan vara offentliga och ska då, på begäran, lämnas ut. De kan också vara hemliga till följd av bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och får … Polismyndigheten fick betala skadestånd på 3 000 kr till en person som hade haft stora problem att få ut en allmän handling från myndigheten. Det här enligt ett beslut från JK. Bakgrunden var att personen hade fått vänta 21 dagar på att få ut en videofilm från polisen.

Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter Varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar (2 kap.

Lokala Brottsförebyggande rådet BRÅ - Ljusnarsbergs

1 § tryckfrihetsförordningen. Eftersom förhöret troligtvis utgör en del i förundersökningen omfattas det av sekretess enligt 18 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen.

Allmänna handlingar polisen

Ursäkta, men vi är faktiskt POLISEN och vi står över lagen!

Utlämnande av uppgifter till polisen och andra brottsbekämpande myndigheter . När får jag inte ta del av en handling? när handlingen inte är allmän; när uppgifterna i handlingen är sekretessbelagda. Vad innebär sekretess? Vissa uppgifter i  + 2021-02-26 JO 6743-2019 Polis och åklagare kritiseras för brister i sedan Polismyndigheten förnekat förekomsten av en allmän handling (en videofilm) och  Brås uppföljning och utvärdering av polisen kan vara till praktisk användning, både i styrningen av polisen och i arbetet med att förebygga och utreda brott. Polismyndighetens befogenheter. Det finns en rad områden där Tullverkets uppdrag förväxlas med polisens uppdrag.

Allmänna handlingar polisen

– Det har varit ett bekymmer, ja. Det är ju alltid bekymmersamt om du inom en myndighet inte har fullständig pejl Vad har polisen egentligen för riktlinjer att hålla sig till? Vad får de göra – och vad säger lagen? En av grunderna för den svenska demokratin är att människor ska vara skyddade mot att ”det allmänna” (alltså staten, kommunerna eller någon av deras anställda) begränsar deras mänskliga rättigheter. Gallrade allmänna handlingar Allmänna handlingar får bara gallras (raderas eller förstöras) om det överensstämmer med arkivlagen, arkivbestämmelser, dokumenthanteringsplan och gallringsföreskrifter.
Student bostäder helsingborg

De kan också vara hemliga till följd av bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och får … Polismyndigheten fick betala skadestånd på 3 000 kr till en person som hade haft stora problem att få ut en allmän handling från myndigheten. Det här enligt ett beslut från JK. Bakgrunden var att personen hade fått vänta 21 dagar på att få ut en videofilm från polisen. Sannolikt finns det någon rapport hos polisen över händelsen som är att betrakta som allmän handling. Enligt 2 kap 2 § TF finns ett antal undantag från huvudregeln om att var och en ska kunna ta del av allmänna handlingar.

Polisen får bara fråga efter ditt namn eller syfte med begäran om det behövs för att pröva om handlingen kan lämnas ut till just dig.
Pcb label

Allmänna handlingar polisen vilka brott syns i belastningsregistret
migrationsverket logga in medborgarskap
e challan ap
halsocentraler
fn 5100 face mask
migrationsverket kållered förvar

Medborgarlöfte tillsammans med polisen - Håbo

Denna sida innehåller information om Lunds universitets allmänna handlingar, med utgångspunkt från Lagen om offentlighet och sekretess – OSL – 4 kap 2 §. Beställning av allmän handling. Vill du ta del av en allmän handling? Här gör du din beställning.